Diensten

Er bestaan veel soorten onroerend goed. Taxaties dienen daarop afgestemd te zijn. Een uniforme taxatie die voor alle soorten onroerend goed toepasbaar is, bestaat niet. Taxaties blijven toch maatwerk.
Van der Horst Taxateurs levert taxaties die afgestemd zijn op het soort object zoals bijvoorbeeld Zakelijk Vastgoed, Grootzakelijk Vastgoed, Woningen, Beleggingsobjecten, Recreatie- en sportcomplexen, Religieuze objecten, Maatschappelijk Vastgoed.
Taxaties kunnen ook voor diverse doeleinden nodig zijn. Naast de “reguliere” taxaties voor aan- en verkoop, voor huur en verhuur en voor financieringen kunnen ook taxaties nodig zijn voor bijvoorbeeld belastingdoeleinden (inbrengwaarde, WOZ, successie), planschade, onteigening, hertontwikkeling, verzekeringsdoeleinden, huurprijsaanpassing (7:303 BW).

Het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT) kent een onderverdeling in de soort onroerend goed met een daaraan gekoppelde certificering. Dat is aangegeven bij het NRVT in vier “kamers”, te weten bedrijven, woningen, landelijk en specials.

Van der Horst Taxateurs kan buigen op een jarenlange ervaring. Van der Horst Taxateurs heeft alle specialismen in huis. De dynamische samenwerking van de drie NRVT gecertificeerde taxateurs die aan Van der Horst Taxateurs verbonden zijn, zorgen voor een snelle en adequate werkwijze met een juiste prijs- / kwaliteitsverhouding. Van der Horst Taxateurs levert inzichtelijke taxaties en rapportages die voldoen aan de vereisten die daaraan worden gesteld en die met de meeste zorg worden samengesteld.

Naast de meer algemeen bekende taxaties voor koop-verkoop, huur-verhuur en financiering zijn er nog legio andere situaties waarbij een onafhankelijke taxatie essentieel is zoals bijvoorbeeld:
• Taxaties voor fiscale doeleinden (WOZ, successie, overdrachtsbelasting);
• Taxaties voor jaarverslaggeving;
• Taxaties waarde herontwikkeling (residuele waardebepaling);
• Taxaties voor verzekeringsdoeleinden (herbouwwaarde);
• Taxaties in het kader van planologische schade (planschade);
• Taxaties vanwege overheidsingrijpen (onteigening);
• Taxaties in het geval van juridische geschillen en echtscheiding;
• Taxaties voor belastingdoeleinden (eventueel samen met de Belastingdienst);
• Taxaties ter bepaling van grondwaarde of de jaarlijkse erfpachtcanon;
• Taxaties van de waarde van een zakelijk recht of van het bloot eigendom;
• Taxaties voor huurprijsaanpassing (winkelruimten, 7:303 BW).