De taxateur moet beschikken over kennis van zijn vakgebied en van de markt. De taxateur moet op de hoogte zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen op het vlak van vastgoed en alles wat daarbij een rol speelt. Een veelheid van disciplines moeten in één taxatierapport worden gebundeld tot een begrijpelijke en verantwoorde taxatie.

Het belangrijkste is echter dat de taxateur geheel objectief te werk moet kunnen gaan. Het oordeel dat de taxateur vormt omtrent de waarde van een vastgoedobject moet elke toets der kritiek kunnen weerstaan. Maar een taxatie is en blijft ook een schatting. Een schatting – het woord zegt het al – is geen absolute grootheid. Taxeren is dus geen exacte wetenschap.

Het is voor Van der Horst Taxateurs de uitdaging om de schatting vorm te geven in een zo exact mogelijke taxatie.

Door jarenlange ervaring voert Van der Horst Taxateurs uit Roermond het waarderen van onroerende zaken op een dynamische en betrouwbare manier uit. Het is voor Van der Horst Taxateurs een uitdaging om op korte termijn een duidelijke, goed gemotiveerde en onderbouwde taxatie te maken en deze op een uitgebreide, gedocumenteerde wijze vorm te geven in een taxatierapport. Daarbij is de omvang van het rapport niet belangrijk, wel de inhoud en de relevantie van het rapport en de bijlagen. Een “dik rapport” is dus niet per definitie een goed rapport.

Een taxatie kan in een groot aantal gevallen nodig zijn. Een taxatie vormt zelfs met grote regelmaat een noodzakelijk document om belangrijke beslissingen op te baseren. Of het nu gaat om het bepalen van een marktwaarde bij koop of verkoop of bij het verstrekken van een hypotheek of om het bepalen van een herbouwwaarde voor de verzekering. Wij zorgen op landelijk niveau, voor relaties zelfs incidenteel in het buitenland, voor een accurate waardebepaling, zonder daarbij de factor snelheid uit het oog te verliezen. Door vooraf vaste prijsafspraken te maken en de aflevertermijn vast te stellen zorgen we ook op dat vlak voor de gewenste duidelijkheid. Een tevreden klant is boven alles ons oogmerk.

Ons brede werkgebied richt zich onder andere op opdrachtgevers zoals banken, ondernemers, particulieren, overheden, beleggers, rechtbanken, notariaat en advocatuur.

 

Van der Horst Taxateurs is een gespecialiseerd en onafhankelijk taxatiekantoor. Door ons exclusief te richten op waardebepalingen kunnen we diepgang in onze taxaties creëren met specialisaties op diverse gebieden. Dit wordt nog eens versterkt doordat we vanuit ons kantoor in Roermond werken met vier NRVT gecertificeerde taxateurs die elk hun eigen specialismen bezitten.

We hebben bewust geen binding met makelaars, banken, verzekeraars, overheden, ontwikkelaars en beleggers. Hierdoor voorkomen we belangenverstrengelingen en zijn we volledig onafhankelijk in ons oordeel. Onafhankelijk, transparant en integer. Daar gaat het immers om.

Bedrijfstaxaties

Het toekennen van de juiste waarde van bedrijfspanden is een complexe materie. Gebouwen doen dienst als kantoor, fabriek, logistieke centrum, winkelruimte of horecaruimte. Elk soort object kent specifieke aandachtspunten.

Specials

Speciale objecten behoeven speciale kennis. De in de loop der jaren opgedane ervaring, de vakopleiding en de permanente bijscholing maken het mogelijk om voor velerlei soorten bijzondere objecten een passende taxatie op te stellen die de kern van het object en dus ook van de gevraagde taxatie raakt.

Woningen

Taxaties van woningen voor particuliere bewoning (eigen gebruik) vormen een bekende materie voor ons. Taxaties voor het verkrijgen van een hypotheek, ten behoeve van het nemen van een (ver)koopbeslissing of in geval van een boedelscheiding verzorgen wij binnen de afgesproken tijd. Taxaties van verhuurde woningen of woningcomplexen die als belegging dienen, vragen een benadering die rekening houdt met de intenties van de belegger. Dat kan een continuering van de verhuur zijn maar ook het fasegewijs verkopen (uitponden).

Landelijk

Om de correcte waarde te bepalen van landelijk gelegen objecten zoals bijvoorbeeld landgoederen, kastelen en molens, die veelal ook een monumentaal karakter hebben, is gespecialiseerde kennis van de markt als ook van de regelgeving nodig.