Woningen

Bij de aan- en verkoop van een woning is een taxatie nodig om de juiste prijs te kunnen bepalen én om een onderbouwd verzoek aan een bank te verschaffen voor het verstrekken van een hypothecaire geldlening. De emotie speelt bij de meeste huizenbezitters een grote rol bij de aan- of verkoop van een woning. Deze emotie dient de taxateur uit te schakelen. Van de taxateur wordt een objectief oordeel verwacht.

Maar ook als een bezitter van een huis te maken krijgt met een echtscheiding, kan een onafhankelijke taxatie van groot belang zijn. Zo zijn er tal van situaties waarbij de taxatie van een woning wenselijk of zelfs vereist is.

De taxateur vergaart de benodigde informatie en levert op korte termijn een begrijpelijk en inhoudelijk juist taxatierapport, eventueel voorzien van een validatielabel van de TaxateursUnie of NWWI.