Specials

Vastgoed kent veel soorten objecten die specifiek gebouwd zijn. Hoe specifieker gebouwd hoe minder breed inzetbaar of multifunctioneel het vastgoed dan is. Specifieke objecten zijn overal aanwezig. Naast bijzondere fabriekscomplexen betreft dat bijvoorbeeld ook ziekenhuizen, zorgcomplexen, brandweerkazernes, militaire objecten, vliegvelden, sportaccommodaties, campings, tankstations, religieuze objecten en nog veel meer. Ook voor dit soort objecten kan een taxatie nodig zijn. Een taxatie van specifiek vastgoed vraagt kennis van zaken van de taxateur. Kennis van zaken die alleen door een jarenlange ervaring is te vergaren. Kennis van zaken die de taxateurs vertalen in een op het object toegesneden taxatie. Elke taxatie is dus maatwerk.