Bedrijfstaxaties

Taxaties voor het bedrijfsleven kennen in de praktijk een grote diversiteit. Kantoorgebouwen kunnen bijvoorbeeld gedateerd zijn maar ook zeer modern en uitgerust zijn met alle hedendaagse technologieën. Bedrijfspanden kunnen multifunctioneel inzetbaar zijn maar ook zeer specifiek gebouwd zijn ten behoeve van het productieproces. Voor logistieke dienstverlening dient een warehouse weer over andere kwaliteiten te beschikken. Voor winkels (retail) bepaalt de locatie juist de waarde. Horeca kent een grote diversiteit (van café tot hotel) waarbij de locatie maar ook de kwaliteit van het object van grote invloed zijn op de waarde.

Elke taxatie verdient dus een planmatige aanpak en analyse om te komen tot een op het object toegesneden taxatie. Elke taxatie is dus maatwerk.